Ανέκδοτες επιστολές (1695-1696) του Μιχ. Ν. Γλυκύ στο Μιχ. Σταμ. Περούλη

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.13, 1976, pages 245-257

Issue:
Pages:
245-257
Author:
Abstract:
Si pubblicano quattro lettere (una del 1695 e tre del 1696) che Michele Glichis spedì da Giannina a Michele Perulis a Venezia.Il Glichis aveva affidato la direzione della tipografia fondata a Venezia dal padre Nicola al suo socio Panos Stratis e si occupava di commercio avendo come sede Giannina. Con queste sue lettere prega l ’ amico ed esperto commerciante Pendis di consigliare e agevolare il suo socio per il buon andamento del negozio a Venezia. Le nuove informazioni che offrono queste lettere del Glichis completano le nostre conoscenze sull’attività, le tendenze e le dipendenze dei commercianti greci alla fine del XVII secolo. Nello stesso tempo vengono messi in rilievo i problemi affrontati in quell’epoca dalla tipografia Glichis, problemi che erano anche più in generale quelli delle case editrici greche a Venezia in questo periodo cruciale per il commercio.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σχόλια και σημειώσεις