Βιβλιογραφία του ελληνισμού της Βενετίας : μέρος Α΄. Γενικά. Συμπλήρωμα (1973-1980)

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.17, 1980, pages 7-21

Issue:
Pages:
7-21
Author:
Abstract:
Si tratta di un supplemento alla «Bibliografia sui Greci di Venezia», parte I, pubblicata dallo stesso autore nel voi. 10 (1973), pp. 7-77 dei «Thesaurismata» e contenente 326 numeri (per gli anni 1584-1973). Il presente supplemento si riferisce agli ultimi otto anni(1973-1980) e contiene 77 nuovi numeri (327-403). La bibliografia si conclude con due indici dei nomi e dei soggetti.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις και ευρετήρια