[Βιβλιοκριτική] Φεσσά-Εμμανουήλ, Ελένη; Μαρμαράς, Εμμανουήλ, 12 Έλληνες αρχιτέκτονες του Μεσοπολέμου

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.29, No.93, 2006, pages 88-89

Issue:
Pages:
88-89
Section Title:
Βιβλιοκρισίες - Βιβλιοπαρουσιάσεις
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ελένη Φεσσά-Εμμανουήλ και Εμμανουήλ Μαρμαρά, 12 Έλληνες Αρχιτέκτονες του Μεσοπολέμου, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2005.