[Βιβλιοκριτική] Ζάννας, Αλ. Π. (επιμ.), Π. Σ. Δέλτα. Σύγχρονες προσεγγίσεις στο έργο της

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.29, No.93, 2006, pages 85-87

Issue:
Pages:
85-87
Section Title:
Βιβλιοκρισίες - Βιβλιοπαρουσιάσεις
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Π. Σ. Δέλτα. Σύγχρονες προσεγγίσεις στο έργο της, επιμ. Aλ. Π. Ζάννας, Αθήνα, Εστία 2006.