[Βιβλιοκριτική] Ηλιού, Φίλιππος, Ιστορίες του ελληνικού βιβλίου

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.29, No.93, 2006, pages 81-84

Issue:
Pages:
81-84
Section Title:
Βιβλιοκρισίες - Βιβλιοπαρουσιάσεις
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Για το βιβλίο του Φίλιππου Ηλιού, Ιστορίες του ελληνικού βιβλίου, εκδοτική φροντίδα Άννα Ματθαίου - Στρατής Μπουρνάζος - Πόπη Πολέμη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2005, 686 σ., Τίτλος άρθρου: Ελληνικές Βιβλιοϊστορίες