Αντιλήψεις περί translatio imperii στη Δυτική Αυτοκρατορία τον 12ο αι. : ιδεολογία - πολιτική πράξη - προπαγάνδα

Part of : Βυζαντιακά ; No.27, 2008, pages 197-222

Issue:
Pages:
197-222
Section Title:
Συνεργασίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Το άρθρο αυτό αποτελεί επεξεργασμένη και ανεπτυγμένη μορφή του κειμένου της ανακοίνωσης που δόθηκε στο ΚΗ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη στις 26 Μαΐου 2007.