Αγάλματα, έπαθλα χαι χιλίαρχοι : ο Σπινόζα και η επικαιρότητα

Part of : Αξιολογικά : εξαμηνιαία έκδοση θεωρίας και κριτικής ; No.ε.τ. 2, 2002, pages 137-169

Issue:
Pages:
137-169
Section Title:
Πολιτική
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Το άρθρο περιέχεται στο ειδικό τεύχος "Σπινόζα: προς την ελευθερία: δέκα σύγχρονες ελληνικές μελέτες"