Ελευθερία και δημοκρατία : ο απόλυτος Σπινόζα

Part of : Αξιολογικά : εξαμηνιαία έκδοση θεωρίας και κριτικής ; No.ε.τ. 2, 2002, pages 125-136

Issue:
Pages:
125-136
Section Title:
Πολιτική
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το άρθρο περιέχεται στο ειδικό τεύχος "Σπινόζα: προς την ελευθερία: δέκα σύγχρονες ελληνικές μελέτες"., Περιέχει σημειώσεις