Σχετικισμός και κανονιστικότητα στην ηθική και πολιτική φιλοσοφία του Σπινόζα

Part of : Αξιολογικά : εξαμηνιαία έκδοση θεωρίας και κριτικής ; No.ε.τ. 2, 2002, pages 67-110

Issue:
Pages:
67-110
Section Title:
Μελέτες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Το άρθρο περιέχεται στο ειδικό τεύχος "Σπινόζα: προς την ελευθερία: δέκα σύγχρονες ελληνικές μελέτες"