[Βιβλιοκριτική] Σκουλάς, Γιώργος, Πολιτική επιστήμη και ιδεολογίες. Συστήματα εξουσίας και σύγχρονες ιδεολογίες

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.ΙΕ, No.60, 2011, pages 276-280

Issue:
Pages:
276-280
Section Title:
Βιβλιοκριτική
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Γιώργου Σκουλά, Πολιτική Επιστήμη και Ιδεολογίες. Συστήματα Εξουσίας και Σύγχρονες Ιδεολογίες,Εκδόσεις Παπαζήση, 2010, Περιέχει σημειώσεις