[Βιβλιοκριτκή] Θερμός, Ηλίας, Η πολιτική σκέψη των Πλάτωνα και Αριστοτέλη στην κλασική και σύγχρονη εποχή

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.ΙΕ, No.60, 2011, pages 273-275

Issue:
Pages:
273-275
Section Title:
Βιβλιοκριτική
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ηλία Θερμού, Η Πολιτική Σκέψη των Πλάτωνα και Αριστοτέλη στην Κλασικήκαι Σύγχρονη Εποχή, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2010