[Βιβλιοκριτική] Καζάκος, Πάνος, Από τον ατελή εκσυγχρονισμό στην κρίση. Μεταρρυθμίσεις, χρέη και αδράνειες στην Ελλάδα (1993-2010)

Part of : Επιστήμη και κοινωνία : επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας ; Vol.27, 2011, pages 198-204

Issue:
Pages:
198-204
Section Title:
Βιβλιοκριτικές
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Πάνος Καζάκος, Από τον ατελή εκσυγχρονισμό στην κρίση. Μεταρρυθμίσεις, χρέη και αδράνειες στην Ελλάδα (1993-2010), Πατάκης, Αθήνα 2010, σελ. 292.