[Βιβλιοκριτική] Τσιβάκου, Ιωάννα, Εν κινδύνω. Από την τεχνολογία στην ηθική

Part of : Επιστήμη και κοινωνία : επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας ; Vol.27, 2011, pages 187-193

Issue:
Pages:
187-193
Section Title:
Βιβλιοκριτικές
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ιωάννα Τσιβάκου, Εν κινδύνω. Από την τεχνολογία στην ηθική, εκδόσεις I. Σιδέρης, Αθήνα 2010, σελ. 415.