[Βιβλιοκριτική] Λυμπεράτος, Ανδρεάς Κ., Οικονομία, πολιτική και εθνική ιδεολογία: η διαμόρφωση των εθνικών κομμάτων στη Φιλιππούπολη του 19ου αιώνα

Part of : Επιστήμη και κοινωνία : επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας ; Vol.25, 2010, pages 266-271

Issue:
Pages:
266-271
Section Title:
Βιβλιοκριτικές
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ανδρέας Κ. Λυμπεράτος, Οικονομία, πολιτική και εθνική ιδεολογία: η διαμόρφωση των εθνικών κομμάτων στη Φιλιππούπολη του 19ου αιώνα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2009,606 σελ.