[Βιβλιοκριτική] Duch, Raymond M.; Stevenson, Randolph T., The economie vote: how political and economic institutions condition election results.

Part of : Επιστήμη και κοινωνία : επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας ; Vol.25, 2010, pages 252-259

Issue:
Pages:
252-259
Section Title:
Βιβλιοκριτικές
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Raymond Μ. Duch & Randolph T. Stevenson, The economie vote: how political and economic institutions condition election results. New York: Cambridge University Press, 2009, 399 σελ., Περιέχει σημειώσεις και βιβλιογραφία