[Βιβλιοκριτική] Gamble, Andrew, The Spectre at the Feast. Capitalist Crisis and the Politics of Recession

Part of : Επιστήμη και κοινωνία : επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας ; Vol.25, 2010, pages 247-252

Issue:
Pages:
247-252
Section Title:
Βιβλιοκριτικές
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Andrew Gamble, The Spectre at the Feast. Capitalist Crisis and the Politics of Recession, Paigrave Macmillan 2009,184 σελ.