Μεταξύ αποευθυγράμμισης και επανεοθυγράμμισης : ανασκόπηση της παρακαταθήκης των Lipset και Rokkan με αφορμή τη θρησκευτική διαιρετική τομή στη Γερμανία

Part of : Επιστήμη και κοινωνία : επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας ; Vol.25, 2010, pages 19-36

Issue:
Pages:
19-36
Section Title:
Θεματικός πυρήνας: διαιρετικές τομές στο κομματικό σύστημα
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες και βιβλιογραφία