Επιλογές ψήφου εν μέσω "διασταυρούμενων πυρών" : οι αντιτιθέμενες επιδράσεις κοινωνικών χαρακτηριστικών

Part of : Επιστήμη και κοινωνία : επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας ; Vol.25, 2010, pages 1-17

Issue:
Pages:
1-17
Section Title:
Θεματικός πυρήνας: διαιρετικές τομές στο κομματικό σύστημα
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει γραφήματα, πίνακες, σημειώσεις και βιβλιογραφία