[Βιβλιοκριτική] Flyvbjerg, Bent, Making Social Science Matter. Why social inquiry fails and how it can succeed again

Part of : Επιστήμη και κοινωνία : επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας ; Vol.12, 2004, pages 381-382

Issue:
Pages:
381-382
Section Title:
Βιβλιοπαρουσιάσεις
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Bent Flyvbjerg, Making Social Science Matter. Why social inquiry fails and how it can succeed again, Cambridge University Press 2003, 204 σελ.