[Βιβλιοκριτική] Eagleton, Terry; Τζιόβας, Δημήτρης; Μαγκλίνης, Ηλίας, Η έννοια της κουλτούρας

Part of : Επιστήμη και κοινωνία : επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας ; Vol.12, 2004, pages 373-375

Issue:
Pages:
373-375
Section Title:
Βιβλιοπαρουσιάσεις
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Terry Eagleton, Η έννοια της κουλτούρας. Εισαγωγή Δημήτρης Τζιόβας, μετάφραση-επίμετρο Ηλίας Μαγκλίνης εκδ. Πόλις, Αθήνα, 2003, 231 σελ.