[Βιβλιοκριτική] Μολύβας, Γρηγόρης, Δικαιώματα και θεωρίες δικαιοσύνης (Rawls, Dworkin, Nozick, Sen)

Part of : Επιστήμη και κοινωνία : επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας ; Vol.12, 2004, pages 366-371

Issue:
Pages:
366-371
Section Title:
Βιβλιοκριτικές
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Γρηγόρης Μολύβας, Δικαιώματα και Θεωρίες Δικαιοσύνης (Rawls, Dworkin, Nozick, Sen), εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2004, 486 σελ.