[Βιβλιοκριτική] Φουντεδάκη, Πηνελόπη, Το τουρκικό πολίτευμα. Το χωλό δημοκρατικό πρότυπο και οι θεσπισμένες παρεκκλίσεις του

Part of : Επιστήμη και κοινωνία : επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας ; Vol.12, 2004, pages 358-366

Issue:
Pages:
358-366
Section Title:
Βιβλιοκριτικές
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Πηνελόπη Φουντεδάκη, Το τουρκικό πολίτευμα. Το χωλό δημοκρατικό πρότυπο και οι θεσπισμένες παρεκκλίσεις του, Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2002, 640 σελ.