Νεο-λαϊκισμός στην ύστερη νεωτερικότητα

Part of : Επιστήμη και κοινωνία : επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας ; Vol.12, 2004, pages 335-350

Issue:
Pages:
335-350
Section Title:
Βιβλιογραφικό δοκίμιο
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις και βιβλιογραφία, Paul Taggart, Populism, Open University Press: Buckingham- Philadelphia, 128 σελ.Yves Mény και Yves Surel (επιμ.), Democracies and the Populist Challenge, Paigrave: New York 2002, 258 σελ.Nicolaus Werz (επιμ.), Populismus. Populisten in Übersee und Europa, Leske+Budrich: Opladen 2003, 280 σελ.