Η πεζογραφία του Θανάση Βαλτινού, ο μεταμοντερνισμός και τo ιστοριογραφικά πρόβλημα

Part of : Επιστήμη και κοινωνία : επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας ; Vol.12, 2004, pages 297-334

Issue:
Pages:
297-334
Section Title:
Θεματικός πυρήνας: νεο-λαϊκισμός
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις και βιβλιογραφία