Τέσσερις απαντήσεις για τον λαϊκισμό : μια συνέντευξη με τον Ernesto Laclau

Part of : Επιστήμη και κοινωνία : επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας ; Vol.12, 2004, pages 213-218

Issue:
Pages:
213-218
Section Title:
Θεματικός πυρήνας: νεο-λαϊκισμός
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η Επιθεώρηση Επιστήμη και Κοινωνία ευχαριστεί τον καθηγητή Ernesto Laclau για την παραχώρηση αυτού του υλικού από το προσωπικό του αρχείο.