Αντινομίες του φορμαλισμού : η κατά Laclau θεώρηση του λαϊκισμού και ο ελληνικός θρησκευτικός λαϊκισμός

Part of : Επιστήμη και κοινωνία : επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας ; Vol.12, 2004, pages 149-172

Issue:
Pages:
149-172
Section Title:
Θεματικός πυρήνας: νεο-λαϊκισμός
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία