Διερευνητική διαδραστική πολυμεσική εφαρμογή για την ενότητα "Χημική Κινητική" Β’ Λυκείου

Part of : Θέματα επιστημών και τεχνολογίας στην εκπαίδευση ; Vol.4, No.1-3, 2011, pages 177-189

Issue:
Pages:
177-189
Author:
Abstract:
Η διαδραστική πολυμεσική εφαρμογή αναφέρεται στην ενότητα "Χημική κινητική" που διδάσκεται στο μάθημα της Χημείας Β΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης και ακολουθεί βασικές αρχές της διερευνητικής μάθησης. Η εφαρμογή αποσκοπεί στη διδασκαλία της χημικής κινητικής μέσα από προσομοιώσεις πειραμάτων, διαδραστικά διαγραμμάτα, και υπολογισμούς, χρησιμοποιώντας διαδραστικά τρισδιάστατα ή δισδιάστατα γραφικά, κινούμενα ή μη. Ακολουθήθηκαν οι αρχές σχεδιασμού εκπαιδευτικών πολυμεσικών εφαρμογών που είναι κατάλληλες για την συγκεκριμένη ηλικία. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εφαρμογής είναι ότι ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να παρέμβει στα κείμενα και στις δραστηριότητές της μέσω βοηθητικής εφαρμογής, καθώς και να αλλάξει μία εικόνα ή να συμπληρώσει κάτι πάνω σε αυτή, με τη βοήθεια οποιουδήποτε προγράμματος επεξεργασίας εικόνας. Η εφαρμογή συνοδεύεται από τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας, τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως δραστηριότητες που είναι ενσωματωμένες μέσα στην εφαρμογή. Επίσης, συνοδεύεται από την εφαρμογή "Δημιουργός διαγραμμάτων", η οποία δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να σχεδιάζει διαγράμματα.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
χημική κινητική, διερευνητική μάθηση, πολυμεσική εφαρμογή
Notes:
Περιέχει σχήματα και βιβλιογραφία, Το άρθρο περιέχεται στο ειδικό αφιέρωμα: "Ηλεκτρονική Μάθηση και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: ερευνητικές τάσεις και προοπτικές στην Ελλάδα"