Μια διαδικτυακή υπηρεσία ελέγχου συμβατότητας ενός σχεδίου μαθήματος με την προδιαγραφή IMS-LD

Part of : Θέματα επιστημών και τεχνολογίας στην εκπαίδευση ; Vol.4, No.1-3, 2011, pages 91-102

Issue:
Pages:
91-102
Author:
Abstract:
Στο άρθρο αυτό διαπραγματεύεται ο έλεγχος της συμβατότητας ενός ψηφιακού σχεδίου μαθήματος με την προδιαγραφή IMS LD με τη βοήθεια μιας διαδικτυακής υπηρεσίας η οποία και δημιουργείται ειδικά για τον σκοπό αυτό. Ο έλεγχος συμβατότητας αφορά όλα τα επίπεδα A, B, C της προδιαγραφής IMS LD. Η διαδικτυακή υπηρεσία υλοποιείται σαν μια διαδικτυακή εφαρμογή εύκολα προσβάσιμη από τον κάθε ενδιαφερόμενο και επιπλέον προσφέρεται και σαν μια διαδικτυακή υπηρεσία SOAP Web Service για να μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε εφαρμογή πελάτη. Η διαδικτυακή υπηρεσία έχει δημιουργηθεί με τη χρήση της PHP τεχνολογίας.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
IMS LD validator, soap web service IMS LD validator, IMS LD levels
Notes:
Περιέχει σχήματα, πίνακες και βιβλιογραφία, Το άρθρο περιέχεται στο ειδικό αφιέρωμα: "Ηλεκτρονική Μάθηση και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: ερευνητικές τάσεις και προοπτικές στην Ελλάδα"