Από το "εγώ" στο "εμείς" με οδηγό τη Λυσιστράτη

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.ΙΓ, No.52, 2008, pages 121-136

Issue:
Pages:
121-136
Author:
Abstract:
Το παρόν άρθρο αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η δραματική τέχνη επιδρά καταλυτικά στη δημιουργική μεταμόρφωση του ατομικού εαυτού σε συλλογικότητα δράσης. Εξετάζει παράλληλα τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και πρακτικές που αποδυναμώνουν τις δημιουργικές δυνατότητες των μαθητών, περιορίζοντάς τους σε μία ατομικότητα. Εστιάζει ιδιαίτερα στη γνωστική και κοινωνικοσυναισθηματική λειτουργία της εκπαίδευσης, που μέσω της δραματικής τέχνης δια- συνδέει άτομα και πολιτισμικά σύνολα. Τονίζει την αναγκαιότητα για μία εκπαίδευση βασισμένη στην επικοινωνία, την κοινωνική ευαισθητοποίηση, την πνευματική καλλιέργεια και την κοινωνική αρμονία.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία