Ιδιότητα του πολίτη και διά βίου εκπαίδευση στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.ΙΓ, No.50, 2007, pages 143-161

Issue:
Pages:
143-161
Author:
Abstract:
Σήμερα, η ιδιότητα του πολίτη απέκτησε νέα περιεχόμενα εξαιτίας των αναγκών που γέννησαν οι κοινωνικο-οικονομικές μεταβολές, οι οποίες, μεταξύ άλλων, ανέτρεψαν τα παραδοσιακά δεδομένα στο χώρο της εκπαίδευσης, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη διά βίου εκπαίδευση σε αναγκαίο μέσο ενίσχυσης της ιδιότητας του πολίτη. Όμως τίθεται το ερώτημα, αν η διά βίου εκπαίδευση είναι αποτελεσματικό μέσο ενίσχυσης της σύγχρονης ιδιότητας του πολίτη, καθώς και αν οι τρέχουσες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευνοούν μια συμμετοχική εκδοχή της ιδιότητας του πολίτη ή στηρίζουν τη λειτουργία της αγοράς. Με βάση την ανάλυσή μας, οι πολιτικές αυτές τείνουν να υπηρετήσουν πρωτίστως την αγορά και δευτερευόντως τα ιδανικά της δημοκρατίας.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ο Θανάσης Καραλής είναι λέκτορας στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο Στάθης Μπόλιας είναι επίκουρος καθηγητής Πολιτικής Θεωρίας στο ίδιο Τμήμα.Περιέχει βιβλιογραφία