Αποκέντρωση εθνικών πολιτικών απασχόλησης ή περιφερειακή πολιτική απασχόλησης; : αναπτύσσοντας ένα περιφερειακό σχέδιο δράσης για την απασχόληση στην Κεντρική Μακεδονία

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.ΙΓ, No.50, 2007, pages 31-61

Issue:
Pages:
31-61
Author:
Abstract:
Οι συγγραφείς του άρθρου συμμετέχοντας σε ομάδα εμπειρογνωμόνων για την κατάρτιση Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση (ΠΕΣΔΑ) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ήρθαν αντιμέτωποι με το βασικό δίλημμα της άσκησης πολιτικών με τοπικό προσανατολισμό: αποκέντρωση εθνικών στρατηγικών απασχόλησης ή ανάπτυξη περιφερειακής πολιτικής απασχόλησης, σχεδιασμένης από τα κάτω και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών; Το άρθρο περιλαμβάνει αρχικά μια βιβλιογραφική επισκόπηση, προκειμένου να συγκριθούν θετικές και αρνητικές πτυχές των δύο εναλλακτικών πολιτικών. Ακολουθεί η μεθοδολογία σχεδιασμού ΠΕΣΔΑ, η προτεινόμενη δομή και λειτουργία του, καθώς και οι τεχνικές αξιολόγησης του σχεδιασμού και της υλοποίησής του. Τέλος παρατίθενται συμπεράσματα σχετικά με την αναγκαιότητα εφαρμογής ουσιαστικής περιφερειακής πολιτικής απασχόλησης στην Ελλάδα.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ο δρ. Μιλτιάδης Σταμπουλής είναι ειδικός επιστήμονας στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ο δρ. Γρηγόριος Ζαρωτιάδης είναι λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Περιέχει βιβλιογραφία