Η θεωρία των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης και οι διδακτικές της προεκτάσεις

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.3, 2006, pages 125-154

Issue:
Pages:
125-154
Abstract:
This article presents Gardner's theory of multiple intelligence (Ml) and explores its instructional implications. Gardner's suggestions for instruction include the "entry points" for Ml, the use of "analogies", "metaphors" and examples and multiple representations of content. In addition to Gardner's instructional approaches, five strategies were presented for each intelligence as suggested by other writers. Furthermore, the curricula for Ml were described. These include: the multimodal curricula, the developmentally-based Ml curricula, the arts based intelligence curricula and the intelligence based curricula. In addition, attempts are made to deleneate the spheres for the holistic development for students as they relate to Ml. These spheres include the development of the folowing domains: the cognitive, the emotional, the social, the political, the economic, the aesthetic, the enviromental, the physical and the moral. Finally, the discourse for intelligent schools as well as the Ml for teachers is brief discussed.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
πολλαπλή νοημοσύνη, αναλυτικά προγράμματα, ολιστική ανάπτυξη, περιοχές γνώσης, "έξυπνα σχολεία"
Notes:
Περιέχει πίνακες, σημειώσεις και βιβλιογραφία