Γονεϊκή εμπλοκή : μια ποιοτική προσέγγιση στις απόψεις γονιών και εκπαιδευτικών

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.1, 2010, pages 59-71

Issue:
Pages:
59-71
Author:
Abstract:
Parental involvement is an issue that interests all those involved in a school organization and thus the wide educational system. The purpose of this research is the outline of the opinions of parents and teachers of elementary education on the measures and politics adopted by the schools in order to increase parental involvement. For this purpose, interviews were taken from 8 parents and 8 teachers. These interviews were analyze through qualitative research based on bibliography and more specifically on Epstein's typology.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
γονείκή εμπλοκή, πολιτική, εκπαιδευτικοί, τυπολογία Epstein
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία