Η "εικόνα" της εκπαίδευσης στον ημερήσιο αθηναϊκό Τύπο

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.1, 2010, pages 7-20

Issue:
Pages:
7-20
Author:
Abstract:
The aim of the present work is to study the "image" of education in the Athens Daily Press. The analysis of the Athens Daily Press showed that the Press constitutes a source of information for the problems that education generally and the teacher more specifically faced and still face. The "image" of the existing educational system is presented as negative. The factors that impede the teacher in the implementation of its work (lack of buildings, libraries, educators etc) are revealed. The measures of each educational policy, the educational legislation, the quality of education are presented and are commented as negatively in the Athens Daily Press.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
εκπαίδευση, ημερήσιος αθηναϊκός Τύπος, εικόνα, εκπαιδευτικό σύστημα
Notes:
Περιέχει πίνακες, γράφημα και βιβλιογραφία