Η συμβολή των συγγραφικών δεξιοτήτων στην ενίσχυση των δεξιοτήτων κατανόησης

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.3, 2008, pages 121-135

Issue:
Pages:
121-135
Author:
Abstract:
Comprehension and composition are the two activities of the written language that are connected with a relation of interaction, because they are the two sides of communication. Although this relation is not disputed, from an instructive perspective prevalent is the opinion that students' training in text comprehension and enhancement of their reading abilities strengthen also their writing abilities, but the opposite is not true. The aim of the present research was to investigate which of the two activities transmits more easily dexterities to the other. For those purpose an educational research was planned. We taught two High school students' classes (fifteen years old) comprehension and composition respectively according to the social cognitive theory. The research lasted the entire school year and developed qualitative and quantitative techniques. The results do not confirm the afore-mentioned opinion but the opposite one.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ανάγνωση, γραφή, κοινωνιογνωστικές διαδικασίες, σχέσεις ανάγνωσης - γραφής
Notes:
Περιέχει γραφήματα και βιβλιογραφίες