Οι δυσκολίες μάθησης των παιδιών και ο εκπαιδευτικός στην ψυχαναλυτική οπτική

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.3, 2006, pages 117-124

Issue:
Pages:
117-124
Author:
Abstract:
This paper deals with children's learning difficulties, as a result of the stress for school success, under a psychoanalytic approach. It discusses the social reasons that create this stress to parents, teachers and students and emphasizes its results specifically to students and teachers. Furthermore, it discusses the "therapeutic" role of the teacher and its limits.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
σχολική αποτυχία, δυσκολίες μάθησης, ψυχανάλυση
Notes:
Περιέχει σημειώσεις και βιβλιογραφία