Εναλλακτικές προσεγγίσεις ψυχοπαιδαγωγικής αξιολόγησης : εφαρμογές για σχολικούς ψυχολόγους και παιδαγωγούς

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.3, 2006, pages 53-66

Issue:
Pages:
53-66
Author:
Abstract:
This paper critically presents important issues related to psychoeducational assessment and more especially to the psychometric approach discussing its usefulness and limitations. The paper further outlines two alternative approaches to psychoeducational assessement namely: Curriculum-Based Assessment (CBA) and Functional Behavioral Assessment (FBA). The basic tenets of each of the above approaches are outlined and ideas are offered on how school psychologists can utilize strategies from these alternative approaches into their daily practice. The conclusion is that alternative approaches deserve the attention of school psychologists and educators because they can provide useful information about interventions for children with learning and behavior problems whereas the existing psychometric tools cannot offer. Finally, recommendations are made for high quality training of school psychologists to administer, interpret and analyze data either using either the psychometric or alternative approaches to psychoeducational assessment.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ψυχοπαιδαγωγική αξιολόγηση, αξιολόγηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα, αξιολόγηση βασισμένη στη λειτουργική ανάλυση συμπεριφοράς, εναλλακτικές προσεγγίσεις, σχολική ψυχολογία
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία