Σύγχρονα παραμύθια : ο ρόλος των MME στη διαμόρφωση σεξουαλικών προτύπων

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.3, 2006, pages 45-52

Issue:
Pages:
45-52
Author:
Abstract:
This article presents findings from international and Greek research on the influence of mediated images as source of information on sexuality and relationships issues and in shaping sexual behaviors especially for the young people. In the absence of appropriate sexuality education from the adults' part children seek other sources of information to form opinions and find answers on the subject. Sex, sexuality and relationships are among the favorite thematology in media. However, it seems that the picture on human sexuality and human relationships that the media generally project is distorted and highly inaccurate. Health problems, especially abortions' rate, associated to sexuality are at the moment an issue that needs to be affronted in Greece. This article discusses the implications of this phenomenon and relates those to the current situation in Greece.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, MME, Ελλάδα
Notes:
Περιέχει σημειώσεις και βιβλιογραφίες