Συγκινήσεις και η σχέση τους με τις γνωστικές διεργασίες (άμεσες και υπονοούμενες)

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.3, 2006, pages 35-43

Issue:
Pages:
35-43
Author:
Abstract:
In the present paper we introduce the concepts of cognitive and emotional non conscious and present research evidence that support their existence. Conscious experience, thoughts, actions are all influenced by perceptions, memories and other cognitive states that are not accessible to conscious awareness and are independed of person's voluntary control. We also discuss the effects of emotion on the memory of events and analyze the cognitive mechanisms behind them (flashbulb memory, eye witness memory, traumatic memory). Research evidence in that research area shows that mood depended memory is an etiology for memory disorders.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
γνωστικές διεργασίες, υπονοούμενες γνωστικές διεργασίες, συγκινήσεις, διαταραχές μνήμης, διάθεση, γνωστικό και συγκινησιακό ασυνείδητο
Notes:
Περιέχει σημειώσεις και βιβλιογραφία