Αντιλαμβανόμενο κλίμα παρακίνησης στη φυσική αγωγή : ο ρόλος του εκπαιδευτικού και των συνομήλικων

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.3, 2006, pages 21-33

Issue:
Pages:
21-33
Author:
Abstract:
Achievement goal theory is a viable theoretical framework that can help foster understanding of children's motivation in physical education (PE) and sport. Motivational climate, which refers to perceptions of situational cues, encourages the development of a goal state toward comparison or personal performance. According to the emphasis the motivational climate will place, children can optimize adaptive or maladaptive motivational cues that will influence their attitudes toward physical education and exercise. In particular, the motivational climates created by the PE teacher and peers are introduced and the relationships of different dimensions of those climates to athletes' motivational indices are described. Further, the importance of peer motivational climate, along with that of the PE teacher, in order to make the physical education lesson more task- oriented and interesting is highlighted and should be considered in future research.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
κλίμα παρακίνησης, συνομήλικοι, φυσική αγωγή, άθλημα, Θεωρία Στόχων Επίτευξης
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία