Το οπτικό λεξιλόγιο ως στρατηγική αναγνώρισης λέξεων : μάθηση και διδασκαλία του

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.2, 2010, pages 171-194

Issue:
Pages:
171-194
Author:
Abstract:
La question qu'on esquisse ici c'est l'apprentissage du vocabulaire visuel dans le cadre large de l'apprentissage de la lecture. Plus précisément, on fait une élucidation du concept du vocabulaire visuel et on démontre comment cela se constitue progressivement en devenant une stratégie de reconnaissance et d'identification des mots écrits. Tout d'abord, on décrit un schéma général de l'apprentissage de la lecture (identification des mots, analyse syntaxique des phrases et intégration des informations du texte aux connaissances du lecteur). Ensuite, on présente le processus qu'utilise le lecteur habile pour identifier les mots et les mécanismes d'apprentissage de la reconnaissance des mots écrits chez le lecteur débutant. On insiste aux mécanismes des associations sélectives bases sur des indices graphiques d'une part et phonologiques d'autre part des mots écrits. La dernière partie est consacrée à l'organisation de l'enseignement du vocabulaire visual en présentant un certain nombre de critères pour une sélection pertinente des premiers mots à enseigner, ainsi u'une série de techniques et d'activités propres à l'appropriation et à la consolidation des mots enseignés.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
οπτικό λεξιλόγιο, αναγνώριση λέξεων, εκμάθηση της ανάγνωσης, μηχανισμοί επιλεκτικών συνειρμών, γραφο-φωνολογικές ενδείξεις, διδασκαλία οπτικού λεξιλογίου
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία