Γονεϊκή εμπλοκή : η αξιοποίηση ενός υποτιμημένου ευεργετικού παράγοντα στην εκπαιδευτική διαδικασία

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.2, 2010, pages 55-64

Issue:
Pages:
55-64
Author:
Abstract:
It is important for teachers and parents to cooperate because they have common goals concerning students. This cooperation can be of great value to students but it can also benefit everyone involved (parents and teachers). This paper suggests some ways of parent involvement and how teachers can bring them closer to school. During the whole process many difficulties may arise; we mention the most common ones and suggest ways of tackling them.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
γονείς, εκπαιδευτικοί, συνεργασία, γονεϊκή εμπλοκή
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία