Η παιδεία του πολίτη στο λόγο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.2, 2010, pages 35-53

Issue:
Pages:
35-53
Author:
Abstract:
This study examines the views of the Federation of Greek Primary School Teachers (D.O.E.) on the education of the citizen in primary education during the period 1975-2009. The data were drawn from 54 issues of the Federation's official bulletins. The method of research was the qualitative content analysis, and the period of study was divided into three sub-periods: 1975-1981, 1981-1989, 1990-2009. Data analysis revealed that, during the first period, D.O.E. emphasized the democratization of the educational process in the formation of the democratic citizen. During the second period, D.O.E. focused on the formation of the active democratic citizen, who would be able to contribute to the transformation of Greek society. During the third period, D.O.E. conceptualized the formation of the democratic citizen in the context of a broader national framework, and, contrary to the philosophy of liberal globalization, it suggested the provision of democratic and humanistic education.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε. ), Διδασκαλικό Βήμα (Δ.Β.), πρωτοβάθμια εκπαίδευση, πολίτης, δημοκρατία
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφίες