Προετοιμάζοντας τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση μέσα από τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2006, pages 209-220

Issue:
Pages:
209-220
Author:
Abstract:
Within the last two decades intercultural teacher education has become a priority in many countries of Europe. Many researchers suggest that intercultural education should begin with the initial training of teachers. Thus, in this paper we present the implementation of a collaborative action research program where we built a collaborative network through which we tried to help student teachers to develop practices of intercultural education. First, we briefly examine the existing situation regarding teacher education in Cyprus and we discuss generally teacher education in relation to intercultural education. After this, we explain the term 'collaborative networks' and then we analyze the methodology we followed for the research that led to this paper. At the end we present and substantiate with data the themes that arose through our data analysis.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
διαπολιτισμική εκπαίδευση, κοινότητες πρακτικής, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, δίκτυα συνεργασίας, συνεργατική έρευνα δράσης
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία