Η διδακτική των μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο βάση της διαθεματικής προσέγγισης

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2006, pages 203-208

Issue:
Pages:
203-208
Author:
Abstract:
This presentation provides the mains points of a new didactic approach in the teaching of Mathematics. This approach is the "Thematic or Curricula approach' which provides as a new aspect about the philosophy of teaching without specific units or pupils' workbook. This approach aims to discover different sides of the main subject, which came from the experience and interesting in pupils. During "Thematic Approach" not only changes the profile of school knowledge but the general orientation of school. At the end, is presented a paradigm of this kind of teaching.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
διδασκαλία, μέθοδος, μαθηματικά, διαθεματικότητα, ενοποίηση
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία