Πρόταση κοινωνιολογικής προσέγγισης του μαθήματος της θρησκευτικής αγωγής στο γενικό λύκειο

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2006, pages 197-201

Issue:
Pages:
197-201
Author:
Abstract:
Η πρόθεση του μαθήματος της Θρησκευτικής Αγωγής όπως αυτή περιγράφεται στις προθέσεις των συντακτών του Αναλυτικού Προγράμματος είναι να συμπληρωθούν οι ερμηνείες των θρησκευτικών συμβόλων και συμβολισμών, που έχουν διδαχθεί στις προηγούμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες και να αναδειχθεί η φιλοσοφική και κοινωνιολογική τους αξία. Ο χωρισμός της ύλης σε τρεις ενότητες, μία για κάθε τάξη, δεν απεικονίζει τη συνέχεια και την εξέλιξη του μαθήματος από γνωστικό-πληροφοριακό σε φιλοσοφικό-κοινωνιολογικό εργαλείο των μαθητών. Μια νέα διάρθρωση της ύλης οδηγεί σε προσεγγίσεις που όταν συμπληρωθούν είναι δυνατό να διατηρήσουν το μάθημα των θρησκευτικών ως απαραίτητο στοιχείο για την ανθρωπιστική παιδεία των Ελλήνων.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
βιωματική, διαθεματική, διδακτική
Notes:
Περιέχει σημειώσεις και βιβλιογραφία