Τα αρχαία ελληνικά στο αναλυτικό πρόγραμμα : παιδοκεντρική διδασκαλία και διαθεματική προσέγγιση

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2006, pages 107-112

Issue:
Pages:
107-112
Author:
Abstract:
This article, which evaluates the project's learning method, aims to show the substance of the curriculum in relation to the intertopic approach to knowledge. It shows a teaching method where the pupil participates in the construction of knowledge while being aware of his or her learning process. While working in groups with graduated levels of learning, the pupil is able to recognize the relation between different kinds of knowledge. The pupil is able to consider and deal with the differences between common conceptions and the particularity of the individual environment in which he or she lives and later will work. The basic principle of the work papers is not to oppose the educational programme against the pupils' interests but to highlight the importance of the proceedings of education and the difficulties surrounding the relation between teaching goals and teaching media. This example of teaching reflects the necessity for a thorough analysis of the curriculum models that can be called «open» and «flexible».
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία