Διδακτικές προσεγγίσεις στην προσχολική εκπαίδευση και πρώτη σχολική εκπαίδευση των μουσουλμάνων μαθητών της ορεινής Ξάνθης

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2006, pages 85-91

Issue:
Pages:
85-91
Author:
Abstract:
Our announcement includes a short report and explanation of the rule with which the education of the minority operates. It also contains the educational situation that dominates in the field of pre-school. Lastly, we present the three-year-old practice of the program education of "Moslem children", regarding the principles and the approach of suspension together with the adjustment of the program "Melina-Education and civilization".
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
διαθεματική προσέγγιση, μειονοτική εκπαίδευση, εκπαίδευση μουσουλμανοπαίδων, προσχολική - πρώτη σχολική εκπαίδευση, πρόγραμμα Μελίνα, διδακτικά εγχειρίδια μειονοτικής εκπαίδευσης
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία