Εκπαίδευση και ιδεολογία : για μια επανεξέταση των θεωρητικών προβλημάτων

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2006, pages 67-83

Issue:
Pages:
67-83
Author:
Abstract:
This paper examines various aspects of the manifold relations between educational institutions and ideology, within the sociology of education and the sociology of knowledge. In the first part of our paper we raise, from different theoretical viewpoints, some important issues concerning the ways in which ideology is registered within the educational system such as the content of school knowledge, curriculum formation, educational policy, the construction of personal/social identities and educational practices. In the second part of our paper we examine various macro-sociological issues concerning the social functions and the contribution of ideological discourse within educational institutions in the reproduction and legitimation of both the educational system and the existing social order as a whole.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ideology, educational institutions, curriculum, legitimation, reproduction, school knowledge
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία