Η διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής για τα παιδιά με απώλεια ακοής στην Κύπρο την περίοδο 1980-1999

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.4, 2006, pages 25-42

Issue:
Pages:
25-42
Author:
Abstract:
The current article aims to present the process of the configuration of the educational policy for the Deaf within the frames of the Cyprus Education System in the period from 1980 until 1999. The first part of the article is theoretical and it examines the ideological background of theformation and implementation of an educational policy for the children with special needs and the second and empirical part is a chorological and a critical account of the formation of the education policy and practice for deaf students in Cyprus. This policy began with separatist special education settings in the middle of the twentieth century and has ended with the integration of deaf students in mainstream classrooms by the end of the century.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
educational policy, ideology, interest groups, philanthropic interest, deaf, special school, inclusion
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, αρχειακό υλικό και βιβλιογραφίες